śmieszne zdania

śmieszne zdania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zabawa najlepiej sprawdza się w większym gronie dzieci. Dorosła osoba lub starsze rodzeństwo prosi dzieci, by po kolei pomyślało sobie dowolny wyraz rzeczownik, przymiotnik lub czasownik itp. Zapisuje wyrazy na kartce. Z utworzonych części powstaną śmieszne zdania np. Jasio mówi pies, Ala: siedzieć, Piotrek: skakać na piłce, starszy brat: zgniły pomidor. Poszczególne części składowe zdania można zmieniać dodawać spójniki, przyimki. Utworzone zdanie:  Pies siedząc skacze na piłce jak zgniły pomidor.